10/11/2021

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โครงการ “การได้รับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย”


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โครงการ “การได้รับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อศึกษาการได้รับสื่อการตลาดทางออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ต่อการได้รับสื่อการตลาดทางออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี
 3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอสำหรับข้อตกลงการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กใประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการวิจัย

 1. อายุ 13-17 ปี
 2. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Android
 3. ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจำ
 4. ผู้เข้าร่วมการวิจัยและผู้ปกครองยินดีเข้าร่วมการวิจัยหลังจากได้รับทราบรายละเอียดโครงการแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ

 1. ค่าตอบแทน 500 บาทและค่าสนับสนุนอินเทอร์เน็ต
 2. ได้รับผลการวิเคราะห์สื่อโฆษณาออนไลน์ (รายบุคคล)
 3. เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปกป้องเด็กจากการตลาดออนไลน์

วิธีการศึกษาวิจัย

 1. ติดตั้ง Application Reality Mine เพื่อตรวจจับสื่อโฆษณาออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ธันวาคม 64)
 2. บันทึกหน้าจอผ่าน Screen record 5 นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับแบบสอบถาม

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/3ERSXBx

การปกป้องความเป็นส่วนตัว

 1. โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 2. ไม่มีการเก็บข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วม
 3. ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิเสธหรือลบข้อมูลส่วนตัวออกได้ตลอดเวลา

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ email: project.foodmarketing@gmail.com

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand