08/12/2021

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในช่วงที่มีการ ระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔

Download

News
08/12/2021

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อต้นทุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download

News
02/12/2021

ประกาศร่าง จ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในช่วงที่มีการ ระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔

Download

News
02/12/2021

ประกาศร่าง จ้างเหมาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อต้นทุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download

News
01/12/2021

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นครเจนีวา 29 พ.ย.- ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษเริ่มแล้ว ภายใต้มาตรการเข้มงวด “อนุทิน” นำคณะเข้าร่วม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สานต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี แสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับทั่วโลกสร้างกลไกและเครื่องมือตอบโต้โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (29 พ.ย.64 ) เวลา 10.00 น. ตามเวลา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข นำคณะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก(WHO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   ทั้งนี้ WHO ได้ตัดสินใจเดินหน้าการจัดประชุมตามที่กำหนดระหว่างวันที่ 29 พ.ย-1ธ.ค.64 แม้จะมีกรณีการพบการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุโอไมคอนในแอฟริกาใต้ […]

News