IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2012
Title ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅФÇÒÁ·éÒ·ÒÂ㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ
Details ÊؾŠÅÔÁÇѲ¹Ò¹¹·ì, ¶ÒÇà ʡØžҳԪÂì, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ. ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅФÇÒÁ·éÒ·ÒÂ㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ(º··Õè 18). ã¹: ÊØèԵ Êع·Ã¸ÃÃÁ, áÅФ³Ð, ºÃóҸԡÒÃ. ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾Ï: Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ; 2555. ˹éÒ 425-48.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0064 PDF 1.5