IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2012
Title ¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ
Details ¨à´ç¨ ¸ÃÃÁ¸ÑªÍÒÃÕ, áÅÐ ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ. ¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ(º··Õè 7). ã¹: ÊØèԵ Êع·Ã¸ÃÃÁ, áÅФ³Ð, ºÃóҸԡÒÃ. ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾Ï: Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ; 2555. ˹éÒ 153-78.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0062 PDF 1.32