IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2012
Title ʶҹ¡Òóì¡è͹ÁÕËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
Details ÊؾŠÅÔÁÇѲ¹Ò¹¹·ì, áÅÐ ¶ÒÇà ʡØžҳԪÂì. ʶҹ¡Òóì¡è͹ÁÕËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â(º··Õè 3). ã¹: ÊØèԵ Êع·Ã¸ÃÃÁ, áÅФ³Ð, ºÃóҸԡÒÃ. ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾Ï: Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ; 2555. ˹éÒ 55-72.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0061 PDF 1.23