IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2013
Title ÊÔ·¸ÔºÑµÃÂҡѺ¡ÒþÖ觾ҵ¹àͧ.
Details ªØµÔÁÒ ÍÃäÅվѹ¸Øì. ÊÔ·¸ÔºÑµÃÂҡѺ¡ÒþÖ觾ҵ¹àͧ(º··Õè 1). ã¹: ʶҺѹÇԨѻÃЪҡÃáÅÐÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å, ºÃóҸԡÒÃ. ÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â 2556: »¯ÔÃÙ»»ÃÐà·Èä·Â »¯ÔÃÙ»â¤Ã§ÊÃéÒ§ÍÓ¹Ò¨à¾ÔèÁ¾Åѧ¾ÅàÁ×ͧ, 26-7. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¹¤Ã»°Á: ʶҺѹÏ; 2556.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0066 PDF 7.47