IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2010
Title à¤Åç´(äÁè)ÅѺ: ¡ÒèѴ·ÓÁҵáÒà Ŵ ÅÐ àÅÔ¡àËÅéÒ㹪ØÁª¹
Details ÊØÇÃÒ á¡éǹØéÂ, ¡Ñ³³¾¹µì ÀÑ¡´ÕàÈÃÉ°¡ØÅ, áÅÐ ·Ñ¡É¾Å ¸ÃÃÁÃѧÊÕ. à¤Åç´(äÁè)ÅѺ: ¡ÒèѴ·ÓÁҵáÒà Ŵ ÅÐ àÅÔ¡àËÅéÒ㹪ØÁª¹. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè1. ¡Ãا෾Ï: ¡ÃÒ¿Ôâ¡ «ÔÊàµçÁÊì ¨Ó¡Ñ´; 2553.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBK0040 PDF 1.83