IHPP Thailand Publications

Press Release

# Details
Year 2014
Title “เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะกันโทษอื้อแต่แพงกว่าสิงห์อมควันใช้เลิกชี้คิดผิดไร้วิตามินส่งผลติดหนักขึ้น”
Details สมาชิกเป็นข่าว: “ศูนย์วิจัยและการจัดการควบคุมยาสูบ (ศจย.)”

รายละเอียด:

ชื่อหนังสือพิมพ์/เว็บไซต์: “เดลินิวส์”
ประจำวันที่: 30 เมษายน 2557
เลขหน้า: 1,14
ชื่อเรื่องในคอลัมน์: “เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะกันโทษอื้อแต่แพงกว่าสิงห์อมควันใช้เลิกชี้คิดผิดไร้วิตามินส่งผลติดหนักขึ้น”
Documents
Section / Chapter Download Size (MB
Abstract - -
Content - -
News2014_24 - -