IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title ¡ÒÃÂéÒ§ҹ¢Í§¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÍÃسÃѵ¹ì ¤Ñ¹¸Ò (ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒþÂÒºÒÅÃÒ¡°Ò¹ ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å), ÍѤÃà´ª ࡵةèÓ (ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒþÂÒºÒÅÃÒ¡°Ò¹ ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å), áÅÐ ¡ÄÉ´Ò áÊǧ´Õ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0185 - -