IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2012
Title ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¡ÒÃÈÖ¡ÉҼŢͧÁҵáÒÃáÍÅ¡ÍÎÍÅìÃдѺ¾×é¹·Õè : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 4 ªØÁª¹ ÍÕÊÒ¹µÍ¹ÅèÒ§ (ÈÃÕÊÐà¡É ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ ÃéÍÂàÍç´ áÅй¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) (A Study of the effects of alcohol restriction at regional level : a case study of four communities in the lowest northeast (Sisaket, Ubon Ratchatani, Roi Et, and Nakhon Ratchasima province))
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÊÔÃÔ¡Ã ¹ÒÁÅҺصÃ, áÅÐ ¹¾Ãѵ¹ì ¾Ò·Õ·Ô¹

áËÅ觷عʹѺʹع : ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0237 PDF 3.37